Artykuł Dodaj artykuł

Nowoczesne systemy informatyczne wspierają firmy produkcyjne

Rozwój przedsiębiorstwa, wysoka konkurencja na rynku, globalizacja a także coraz to większe wymagania stawiane przez klientów to podstawowe czynniki wpływające na zmianę systemu lub wdrożenie całkowicie nowego. W przypadku firm produkcyjnych wybory mogą być dwa. Pierwszym jest system MRP, który zarządza głównie zapasami (surowcami) przedsiębiorstwa, a drugim jest system ERP, który obejmuje wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa.

Nowoczesne systemy informatyczne wspierają firmy produkcyjne

Rozwój przedsiębiorstwa, wysoka konkurencja na rynku, globalizacja a także coraz to większe wymagania stawiane przez klientów to podstawowe czynniki wpływające na zmianę systemu lub wdrożenie całkowicie nowego. W przypadku firm produkcyjnych wybory mogą być dwa. Pierwszym jest system MRP, który zarządza głównie zapasami (surowcami) przedsiębiorstwa, a drugim jest system ERP, który obejmuje wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. 

Wybór nowego oprogramowania to strategiczna decyzja, która będzie miała swoje konsekwencje w przyszłości. Jej skutki na pewną będą odczuwalne przez kilka następnych lat. Dobrze wdrożony system informatyczny może być źródłem przewagi konkurencyjnej i w znaczącym stopniu rozwinąć firmę. Z drugiej strony natomiast źle dobrany system lub źle wdrożony może być dodatkowym obciążeniem. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby dobrze wybrać system i wdrożyć z wszystkimi wytyczonymi założeniami. 

Rekord.ERP to zintegrowany system do wspomagania zarządzania, który jest w pełni dostosowany do potrzeb i oczekiwań polskich przedsiębiorstw. Spełnia wymogi stawiane przed nowoczesnymi systemami klasy ERP oraz ERP 2. Program autorstwa Rekord SI obsługuje cały obszar działalności przedsiębiorstwa od momentu planowania i zaopatrzenia, poprzez wytwarzanie, aż po zbyt i wysyłkę wyrobów. Dodatkowo program Rekord.ERP wspomaga zarządzanie procesami w innych obszarach działalności przedsiębiorstwa dzięki integracji z programami kadrowo-płacowymi, Finansowo-księgowymi, raportowania i ostrzegania o zdarzeniach jak również przeglądarkowym aplikacjom wspomagającym podejmowanie trafnych decyzji – program Lider. 

Nowoczesne systemy informatyczne wspierają firmy produkcyjne

System Rekord.ERP elastycznie integruje procesy wewnętrzne oraz pozwala na wydajną komunikację z otoczeniem. Autorskie oprogramowanie firmy Rekord SI to kompletne narzędzie wspomagające główne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa: sprzedaż, produkcję, logistykę, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, kontroling i analizy zarządcze. Modułowa budowa systemu zapewnia jego dużą skalowalność. Pozwala ona także dobrać funkcjonalności do potrzeb i możliwości inwestycyjnych organizacji.

Nowoczesne systemy informatyczne wspierają firmy produkcyjneDodatkowym atutem oprogramowania Rekord.ERP jest jego struktura (system otwarty dla administratorów), która pozwala na ingerencję w funkcjonalność systemy, budowanie własnych dostosowanych do potrzeba czy to działy, czy na poziomie menedżerskich raportów. Otwarta architektura pozwala również na integracje systemu Rekord.ERP z aplikacjami oraz programami zewnętrznymi. Przykładem takiej integracji (model wielokrotnie przetestowany) są programy typu CAD, interfejs maszyn CNC, czy platforma EDI.

Integracja systemu z zewnętrznymi programami możliwa jest dzięki wewnętrznemu językowi aplikacji, który pozwala na dowolny rozwój oprogramowania bez udziału specjalistów oraz programistów firmy Rekord SI.

Firma Rekord posiada w swoich zasobach ludzkich szereg specjalistów odpowiedzialnych za wdrożenie systemu Rekord.ERP. Wiele z tych osób jest również profesorami akademickimi, którzy wykładają zarządzanie procesami produkcji na wielu uczelniach w całym kraju. Dzięki odpowiedniej opiece okołowdrożeniowej z wszystkich wdrożeń praktycznie 100% zakończyło się uzyskaniem wszystkich przyjętych założeń. Przyjęta metodyka wdrożeniowa zakłada adekwatną strukturę projektową, ukierunkowanie na jasno zdefiniowane cele, poprzedzenie wdrożenia modelowaniem procesów systemu.

Rekord SI – producent oprogramowania ERP

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły