Artykuł Dodaj artykuł

Modernizacja systemu instalacji podziemnych w odlewni Victaulic Polska

Victaulic, producent wysokiej jakości odlewów, w połowie kwietnia bieżącego roku rozpoczął gruntowną modernizację odlewni w Drezdenku.

Victaulic, producent wysokiej jakości odlewów, w połowie kwietnia bieżącego roku rozpoczął gruntowną modernizację odlewni w Drezdenku. W ramach wykonywanych prac wymieniony zostanie system wszystkich instalacji podziemnych na terenie zakładu. Celem modernizacji jest zapewnienie ciągłości produkcji, a przy tym zapobiegnięcie ryzyku zanieczyszczeń gruntów oraz zagwarantowanie pracownikom odlewni bezpieczeństwa i higieny pracy.

„Naszą ambicją jest utrzymanie statusu jednego z czołowych producentów wyrobów z żeliwa na świecie. Integralną częścią tej strategii są modernizacje realizowane z najwyższą dbałością o środowisko naturalne oraz zapewniające bezpieczeństwo pracownikom odlewni” – mówi Dariusz Pilichowski, Plant Manager Victaulic Polska.

W zakładzie przeprowadzana jest aktualnie modernizacja systemu przeciwpożarowego. Obejmuje ona  budowę instalacji tryskaczowej i hydrantowej.  W związku z przebudową sieci tryskaczowej wszystkie pomieszczenia na terenie zakładu będą zaopatrzone w tryskacze - samoczynne systemy gaśnicze wyposażone w centralę sygnalizacji pożaru. Celem przebudowy jest zabezpieczenie przeciwpożarowe wszystkich działów produkcyjnych oraz ważnych pomieszczeń biurowych znajdujących się na terenie zakładu, a tym samym zmniejszenie ryzyka przerwy w produkcji.

Realizowane modernizacje instalacji sanitarnej, deszczowej, przeciwpożarowej oraz wody pitnej dążą do zapobiegnięcia ryzyka zanieczyszczeń gruntów. Jednym z elementów prowadzonej modernizacji jest budowa dekantera, czyli systemu oczyszczania wód deszczowych  z obszaru składowania pyłów z masy formierskiej.  Budowy tej dokonano poprzez wydzielenie z części instalacji deszczowej odcinka, w którym gromadzi się pył z masy formierskiej. Budowa dekantera jest działaniem pro-ekologicznym, gdyż uniemożliwia odprowadzanie do Noteci wody zawierającej zanieczyszczenia. Natomiast budowa nowej instalacji wody awaryjnej dla produkcji, w przypadku braku wody z sieci miejskiej, umożliwi kontunuowanie produkcji poprzez zasilenie z ujęcia własnego.

Podobne artykuły