Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 3/2021

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
Data wydania: 2021-07-06
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 0867-583X


Wersja papierowa: 40,00 PLN

Data wydania:

06-07-2021

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

W "Biuletynie Instytutu Spawalnictwa" publikowane są artykuły o charakterze naukowym z dziedziny spawalnictwa i nauk związanych opracowane zarówno przez pracowników Instytutu Spawalnictwa, jak i pracowników spoza Instytutu,

oraz informacje o:

 • nowych urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych
 • pracach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i dokumentach publikowanych przez tę organizację, dostępnych na terenie kraju jedynie w zbiorach Instytutu Spawalnictwa
 • pracach Europejskiej Federacji Spawalniczej
 • problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Polskich Normach oraz o Normach Europejskich
 • nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa
 • patentach z zakresu spawalnictwa i technik pokrewnych
 • konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych
 • wydarzeniach w życiu Instytutu Spawalnictwa
 • nowych książkach o tematyce spawalniczej

Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację artykułu naukowego w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa autorzy otrzymują 20 punktów.

Prenumerata roczna Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (6 numerów) na 2021 r. wynosi 240 zł brutto.


Biuletyn również po angielsku

Z początkiem 2013 roku Instytut Spawalnictwa rozszerzył swoją ofertę wydawniczą, wprowadzając nową formę publikacji Biuletynu Instytutu Spawalnictwa. Razem z tradycyjną, drukowaną wersją, Biuletyn wydawany jest również w formie elektronicznej, zawierającej publikacje o charakterze naukowo-badawczym, tłumaczone na język angielski. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim ułatwienie upowszechniania za granicą dorobku naukowego polskich specjalistów spawalników. Anglojęzyczna wersja eBIS dostępna jest na głównej stronie Instytutu [eBIS] oraz bezpośrednio pod adresem http://bulletin.is.gliwice.pl. Zachęcamy do współpracy z naszym czasopismem i oferujemy również pomoc przy tłumaczeniu artykułów na język angielski. Szczegółowych informacji udziela redakcja Biuletynu Instytutu Spawalnictwa.

Elektroniczne archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Pełny dostęp do elektronicznego archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa przewidziany jest dla prenumeratorów czasopisma. W celu uzyskania dostępu prosimy o kontakt z redakcją Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Wersja elektroniczna: Pełny dostęp do elektronicznego archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa przewidziany jest dla prenumeratorów czasopisma.

W numerze 3/2021

 • Nauka dla Przyszłości. 2 lata działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Seminarium pt. „Know-how w technologiach spawalniczych dla przemysłu”. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa, 20.04.2021 r., Gliwice
 • Dr hab. inż. Tomasz Chmielewski profesorem tytularnym
 • Badania:
  -  Przetapianie wiązką elektronów warstw natryskiwanych cieplnie – przegląd zagadnienia - Marek St. Węglowski, Robert Jachym, Krzysztof Krasnowski, Krzysztof Kwieciński, Janusz Pikuła, Piotr Śliwiński
  -  Wysokowydajne metody spawania stali P460NL2 - Marcin Kempa
  -  Nowa, spawalna stal na pręty do zbrojenia betonu - Stanisław Klusek, Piotr Sędek, Kamil Kubik
  -  Kryteria jakości drutów spawalniczych G3Si1 i G4Si1 - Eugeniusz Turyk
  -  Wybrane właściwości wysokoczęstotliwościowych inicjatorów i stabilizatorów łuku elektrycznego urządzeń spawalniczych. Cz. 2. Urządzenia z łukami ściskanymi - Antoni Sawicki
  - Niekonwencjonalne metody badań nieniszczących, cz. 3 - Łukasz Rawicki
 • Wysokowydajne czyszczenie laserowe (IPG Photonics)
 • Nowości w ofercie firmy Fronius
  -  Inteligentne zarządzanie procesami spawania jako element przewagi nad konkurencją
  - Badania w praktyce nad szkoleniami spawalniczymi: wyższa jakość i mniejsze koszty
 • Nowe urządzenia i materiały

 

Brak załączników
Brak prenumeraty