Artykuł Dodaj artykuł

Nowości NX 11 cz.2 – Variable Offset Face

Kontynuujemy temat zaawansowanych technik modelowania w NX.  

Kontynuujemy temat zaawansowanych technik modelowania w NX.

Nie ma tu ograniczeń czy tworzymy projekt od podstaw, czy skanujemy model wejściowy czy drukujemy w 3D – wszystkie te metody są dostępne w NX.

Zapraszamy na specjalny bezpłatny webinar dotyczący nowości w NX 11!

Variable 0ffset Face (zmienne odsuniecie ścianki) to kolejne z zaawansowanych poleceń – szybkie wprowadzenie zmiennego odsunięcia na ściankach.

W systemach CAD tworzenie zmiennego odsunięcia ścianek jest zwykle bardzo pracochłonne i wymaga dobrej znajomości modelowania powierzchniowego. Polega to zwykle na odsunięciu kilku ścianek, docięciu ich, połączeniu krzywymi pomostowym, zbudowaniu powierzchni i ponownym połączeniu do oryginalnego modelu.

W NX CAD jest to bardzo proste i nie wymaga dobrej znajomości powierzchni. Procedura definiowania polega na wskazaniu części do zmiany, następnie zakresów w których nastąpi zmiana. W ostatnim kroku definiowana jest wielkość odsunięcia i sposób przejścia między strefami. Mamy do dyspozycji przejście z zachowaniem ostrych krawędzi  oraz płynne.

Nowości NX 11 cz.2 – Variable Offset Face


Rysunek –  Widok fragmentu osłony tarczy hamulcowej z wykonanym odsunięciem zmiennym powierzchni na ograniczonym obszarze.

Na rysunku widoczna jest osłona samochodowej tarczy przedniej. W tarczy należało wykonać podebranie w celu uniknięcia kolizji z innymi elementami. Dzięki zmiennemu odsunięciu modyfikacja modelu zajmuje kilkanaście sekund.

Tutaj ten sam przykład na żywo:

 

 

Poniżej przykład na zmienne odsunięcie ścianki na przykładzie butelki:

Zapraszamy na specjalny bezpłatny webinar dotyczący nowości w NX 11!

Podobne artykuły