Koszyk: BRAK


Artykuł Dodaj artykuł

VISI Elektroda i VISI PEPS Wire - Dostępna dokumentacja

Firma Verashape, generalny dystrybutor oprogramowania VISI w Polsce, udostępniła dokumentację opisującą moduły Elektroda oraz PEPS Wire.

Firma Verashape, generalny dystrybutor oprogramowania VISI w Polsce, udostępniła dokumentację opisującą moduły Elektroda oraz PEPS Wire.

VISI Elektroda i VISI PEPS Wire - Dostępna dokumentacjaVISI Elektroda

Dokumentacja opisuje moduł Elektroda oprogramowania VISI. Prezentuje ona sposób zarządzania całym projektem. Począwszy od wygenerowania części roboczej elektrody, poprzez półfabrykat aż do dodania uchwytu. Wszystkie te czynności zostają przeprowadzane z równoległym sprawdzaniem kolizji. Zapoznanie się z dokumentacją pozwoli wykorzystać oprogramowanie VISI w jeszcze bardziej wydajny sposób.

W celu pobrania kliknij Pobierz

Wyodrębnienie części roboczej

Część robocza elektrody stanowi jej najważniejszy element. Zostaje ona wyodrębniona poprzez wskazanie odpowiednich ścian oraz wybranie kierunku wyekstrahowania i bryły do sprawdzania kolizji.

VISI Elektroda i VISI PEPS Wire - Dostępna dokumentacja

Dodanie półfabrykatu

Półfabrykat zostaje dodany na podstawie wyboru wcześniej wygenerowanej elektrody oraz bryły do sprawdzania kolizji. Okno dialogowe dodawania półfabrykatu zawiera szereg podstawowych parametrów opisujących wymiary półfabrykatu czy rodzaje obróbek oraz wartości ich odsunięć.

VISI Elektroda i VISI PEPS Wire - Dostępna dokumentacja

Dodanie uchwytu

Mając wyodrębnioną część roboczą i dodany półfabrykat, należy przejść do dodania uchwytu z dostępnej biblioteki.

 

VISI Elektroda i VISI PEPS Wire - Dostępna dokumentacja

Menadżer elektrod

Zarządzanie całym projektem odbywa się z pozycji Menadżera elektrod. Można z tego miejsca dodać uchwyt z biblioteki, poddać edycji parametry elektrody, przeprowadzić symulację, wygenerować raport czy automatyczną dokumentację 2D.
VISI Elektroda i VISI PEPS Wire - Dostępna dokumentacja

VISI PEPS Wire

VISI Elektroda i VISI PEPS Wire - Dostępna dokumentacjaDokumentacja opisuje moduł PEPS Wire oprogramowania VISI. Moduł wykorzystywany jest do programowania ścieżek wycinania drutowego EDM w dwóch lub czterech osiach. Opisane zostało programowanie z wykorzystaniem plików krawędziowych, bryłowych czy rysunków płaskich.

W celu pobrania kliknij Pobierz

Pliki krawędziowe

Programowanie na plikach krawędziowych polega na ręcznym dodaniu cech technologicznych do obróbki z wpisaniem określonych parametrów. Następnie do istniejącej cechy należy dodać operację obróbkową oraz konkretne parametry.

 

VISI Elektroda i VISI PEPS Wire - Dostępna dokumentacja

Pliki bryłowe

Pracę na plikach bryłowych należy rozpocząć od dodania modelu do obróbki i przypisania punkt zerowego. Następnie należy przejść do automatycznego wyszukiwania cech technologicznych, które zostaną przypisane do punktu zerowego. Dla wyszukanych cech należy dodać operacje obróbkowe.

VISI Elektroda i VISI PEPS Wire - Dostępna dokumentacja

Rysunki płaskie

Programowanie na podstawie rysunku płaskiego można przeprowadzić poprzez utworzenie profilu i punktu zerowego oraz przypisanie odpowiedniej cechy technologicznej. W następnym kroku należy dodać operację obróbkową.

VISI Elektroda i VISI PEPS Wire - Dostępna dokumentacja

Symulacja kinematyczna

Dla zaprogramowanych ścieżek można przeprowadzić symulację kinematyczną, która umożliwia wyświetlenie ewentualnych kolizji czy skrzyżowań drutu.

VISI Elektroda i VISI PEPS Wire - Dostępna dokumentacja


Zachęcamy do pobrania dokumentacji technicznej. Wyrażamy nadzieję, że pomoże ona Państwu w sposób bardziej efektywny wykorzystać oprogramowanie VISI.

Podobne artykuły