Artykuł Dodaj artykuł

Innowacyjne technologie w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Przedsiębiorstwa produkcyjne na całym świecie codziennie muszą stawiać czoła nowym wyzwaniom i sprawnie na nie reagować. Przyczynia się do tego między innymi globalizacja produkcji i coraz większa jej złożoność.

Logo EpicorPrzedsiębiorstwa produkcyjne na całym świecie codziennie muszą stawiać czoła nowym wyzwaniom i sprawnie na nie reagować. Przyczynia się do tego między innymi globalizacja produkcji i coraz większa jej złożoność. Kolejnym powodem mogą być także wewnętrzne problemy firmy, które mają wpływ na jej zdolność do zachowania konkurencyjności w zakresie cen, jakości i terminów realizacji. Umiejętność szybkiego przystosowania się do nowych metod produkcji, nieustannie zmieniających się wymagań klienta i rozwijających się strategii biznesowych, staje się niezbędna.

Producenci w dzisiejszych czasach rozumieją jak wielki wpływ na ich działalność mają innowacyjność, elastyczność i kwalifikacje pracowników wspomagane najnowszymi technologiami, które prowadzą do szybszego i skuteczniejszego podejmowania decyzji oraz wykorzystywania nowych szans. Architektura systemu ERP wspiera innowacyjność oraz zapewnia użytkownikom nowe możliwości, łącząc funkcje społecznościowe, analityczne i mobilność rozwiązań. Dostęp w czasie rzeczywistym do tych samych źródeł informacji, za pomocą wybranych indywidualnie narzędzi dostosowanych do wymagań biznesowych każdego użytkownika, pozwala na zwiększenie wydajności pracownika orazcałego zespołu.

Kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorstw

Posiadanie wiedzy o złożonych relacjach determinujących popyt, podaż i realizację zamówień jest kluczem do osiągnięcia przez firmę najwyższych w branży wskaźników rentowności. Technologie, które usprawniają wewnętrzne i zewnętrzne procesy zachodzące w przedsiębiorstwie oraz zapewniają szybszą i bardziej precyzyjną komunikację, pozwalają zachować konkurencyjność na światowych rynkach, pokonać granice geograficzne, rozwinąć strategiczną różnorodność oraz ograniczyć problemy w łańcuchu dostaw.

Ważne jest, żeby oprogramowanie biznesowe dla branży produkcyjnej było rozwiązaniem zintegrowanym, umożliwiającym identyfikację i planowanie zasobów przedsiębiorstwa, które są konieczne do produkcji, realizacji dostaw i rozliczeń wynikających z pozyskanych zleceń. Wspólna baza danych daje możliwość dostępu do właściwych informacji z właściwego źródła we właściwym czasie, co pozwala użytkownikom odpowiedzialnym za różne obszary podejmować odpowiednie, oparte na faktach decyzje.

Epicor Manufacturing wyróżnia się ścisłym ukierunkowaniem na planowanie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa i zarządzanie nimi, zarówno w obrębie jego siedzib i zakładów, jak i poza nimi. Ten szeroki zakres działania jest szczególnie istotny w takich obszarach, jak zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), zarządzanie cyklem życia produktu (PLM), system realizacji produkcji (MES), zarządzanie jakością i wydajnością (QPM) oraz zarządzanie procesami biznesowymi (BPM). Firmy produkcyjne każdej wielkości dostrzegają, że zintegrowany system ERP to lepsze rozwiązanie niż łączenie niejednorodnych rozwiązań.

Wydajność i prostota użytkowania

Powstawanie technologii konsumenckich, łatwych w użyciu aplikacji i sieci społecznościowych stworzyło nowe wymagania stawiane wobec aplikacji biznesowych. Tradycyjny system ERP może być skomplikowany do wdrożenia, użytkowania i utrzymania. Jako dostawca oprogramowania biznesowego stawiamy na nieustanne eliminowanie złożoności poprzez innowacyjne rozwiązania, takie jak intuicyjna nawigacja czy konfigurowalne panele, pozwalające na spersonalizowanie oprogramowania. W celu zapewnienia bardziej komfortowego korzystania z oprogramowania, dodaliśmy funkcje ułatwiające użytkownikom pracę z systemem ERP – zwłaszcza tym korzystającym z niego rzadko – oparte na dostępie do informacji w czasie rzeczywistym. Aby jeszcze bardziej rozszerzyć użyteczność, wraz z systemem ERP Epicor dostarczamy również pakiety pomocy, szkolenia i kompleksowy program edukacyjny.

Dzięki dążeniu do zmniejszenia złożoności, rozpoczęcie pracy z systemem ERP Epicor jest wyjątkowo łatwe. Wbudowane narzędzia upraszczają implementację i usprawniają wdrażanie aktualizacji. Pozwalają być zawsze na bieżąco i korzystać z nowych funkcji od razu po ich udostępnieniu. 

Podobne artykuły