Artykuł Dodaj artykuł

Efektywna koncepcja szybkiego prototypowania wypełnia lukę pomiędzy fazą rozwojową a produkcją na wielką skalę

Już od dłuższego czasu, w celu zwiększenia konkurencyjności, przemysł samochodowy w sposób szczególny skupia się na redukcji kosztów części kupowanych od zewnętrznych dostawców.

Już od dłuższego czasu, w celu zwiększenia konkurencyjności, przemysł samochodowy w sposób szczególny skupia się na redukcji kosztów części kupowanych od zewnętrznych dostawców. Warto podkreślić fakt, że analiza całego procesu zaopatrywania się w części przynosi obiecujące wyniki. Szczególnie widoczne jest to w odniesieniu do tzw. C-parts, czyli śrub, nakrętek, części wytaczanych i precyzyjnych, dla których koszty procesu związane z nabyciem są cztery razy większe niż koszt samych części. Sytuacji tej można zaradzić dzięki Fastener Express Arnold Umformtechnik, które zapewnia gotowe do produkcji elementy złączne natychmiast po etapie fazy projektowej.

Zespół Fastener Express przeprowadza testy gotowości produkcyjnej w fazie rozwojowej dla omawianych powyżej części funkcjonalnych. Pozwalają one określić najlepszą metodę produkcji dla danej części na dalszych etapach produkcji (wytaczanie bądź formowanie). Wybór odpowiedniej metody na wczesnym etapie pozwala zaoszczędzić znaczne kwoty. System nazwany funkcjonalnym prototypowaniem został utworzony wokół szybko reagującego dedykowanego zespołu, co pozwoliło ograniczyć sporo czasu związanego z procedurami administracyjnymi. Dobrze znany proces bezpośredniej akceptacji również pozwala uniknąć często spotykanych w branży opóźnień w przetwarzaniu zapytań. System zapewnia szybką, automatyczną ocenę techniczną zapytania w celu określenia odpowiednich materiałów łączników i mechanicznych własności połączenia.

Quasi-symultaniczna koncepcja oszczędza i pieniądze

Quasi-symultaniczne włączenie danych 3D CAD do produktów pozwala na dodatkowe oszczędności czasu. Całkowicie wyeliminowano etapy projektowania i przygotowania oprzyrządowania. Zamiast tego, „gołe” części przechodzą bezpośrednio do etapu obróbki wykańczającej przy użyciu automatycznych tokarek i uniwersalnych fabrycznych centrów obróbczych. Arnold Umformtechnik posiada również wyposażenie do obróbki cieplnej i powlekania elektrolitycznego. Eliminuje to konieczność korzystania z usług zewnętrznych dostawców oraz czasochłonne i kosztowne działania koordynacyjne. Jednocześnie dzięki tej metodzie jakość wykańczanych części została zoptymalizowana i są one natychmiast gotowe do użycia. Mówiąc ogólnie, Fastener Express redukuje czas dostawy dla specjalnych produktów złącznych z 30 tygodni do około jednej czwartej tej wielkości.

Dostępny zakres materiałów obejmuje stal nierdzewną, stal automatową i po obróbce cieplej, jak również miedź, aluminium, mosiądz oraz specjalne stopy na żądanie. Oprócz sprawdzenia gotowości produkcyjnej elementów złącznych, zakres usług Arnold Umformtechnik obejmuje również produkcję części jednorazowych do prototypów oraz produkcję mini i mikro serii – max 3000 sztuk. Części funkcjonalne do 40 mm średnicy i 100 mm długości mogą zostać wyprodukowane standardowo w przeciągu 4 tygodni - krótsze czasy realizacji są dostępne jako opcja. Pozostałe usługi o to m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej i rysunków. Firma posiada własne laboratorium i otrzymała certyfikat EN 9001 i TSO 16949.

Podobne artykuły