Artykuł Dodaj artykuł

FM-X - automatycznie niezawodny

Samodzielnie oblicza najkorzystniejszą trasę przejazdu, elastycznie reaguje na zmiany w otoczeniu i składuje towar w docelowym miejscu - a wszystko to bez udziału człowieka.

FM-X FOT. STILL

Samodzielnie oblicza najkorzystniejszą trasę przejazdu, elastycznie reaguje na zmiany w otoczeniu i składuje towar w docelowym miejscu - a wszystko to bez udziału człowieka. Prototyp w pełni automatycznego wózka widłowego FM-X firmy STILL to kolejny krok w stronę optymalizacji procesów magazynowania.

Automatyzacja zapewnia wzrost efektywności operacji logistycznych, zwiększa bezpieczeństwo pracy i redukuje koszty. Istniejące do tej pory rozwiązania wymagały odgórnego zaplanowania wszystkich etapów procesu magazynowania i dokładnego wytyczenia ścieżek. Uniemożliwiało to wprowadzanie zmian w miejscu pracy i nie pozwalało maszynom elastycznie reagować na niespodziewane przeszkody. Innowacyjny projekt firmy STILL opiera się na stworzeniu wózków widłowych nowej generacji, które pracując zespołowo, indywidualnie będą koordynować wykonywane zadania. Nowa koncepcja zarządzania magazynem zakłada wzajemną komunikację maszyn, nad którą czuwa centralny system nadzoru. To on przypisuje zadania poszczególnym wózkom, które następnie samodzielnie obliczają optymalną trasę przejazdu i dynamicznie reagują na zmianę otoczenia. Dzięki temu doskonale funkcjonują w obszarach dużego natężenia ruchu i gwarantują bezpieczeństwo w magazynie.

Wszystko to możliwe jest dzięki wdrożeniu w FM-X Autonom inteligentnego systemu analizy otoczenia. Trójwymiarowa mapa tworzona przy użyciu obrotowego skanera laserowego pozwala mu poruszać się w magazynie z dokładnością co do centymetra i pobierać palety nawet, gdy nie zostały poprawnie odstawione. Dzięki temu składowanie towaru, które odbywa się na wysokości nawet 12 metrów, jest w pełni precyzyjne. Praca automatycznych wózków widłowych jest całkowicie bezpieczna, bowiem czujniki detekcji ruchu, wykrywając przeszkody w postaci innych pojazdów lub ludzi, zatrzymują maszynę. FM-X to przy tym wózek o doskonałych właściwościach jezdnych, z napędem prądu trójfazowego 48V. Zastosowanie systemu odzyskiwania energii podczas procesu hamowania sprawia, że jego praca jest jeszcze bardziej ekonomiczna, a przy tym przyjazna dla środowiska. Kolejną istotną zaletą wyróżniającą produkt STILL’a na tle konkurencji jest możliwość zmiany pracy wózka z automatycznego na manualny. W razie potrzeby operator może sam przejąć kontrolę nad pracą pojazdu. Tego rodzaju dualizm zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo i wydajność pracy.

Podobne artykuły