Artykuł Dodaj artykuł

Czym jest kodeks sieciowy NC ER i jakie określa wymogi?

Rozmaite regulacje prawne i wymogi są niezbędne do prawidłowego działania całego systemu energetycznego.

Rozmaite regulacje prawne i wymogi są niezbędne do prawidłowego działania całego systemu energetycznego. Kodeksy sieciowe określają między innymi zasady pozwalające unikać zagrożeń (takich jak np. przerwy w dostawach prądu) i wskazujące, jak należy postępować w przypadku ich wystąpienia. Jednym z nich jest kodeks NC ER. Dowiedz się, czego dotyczy i jakie określa wymogi.

Awaryjne źródło zasilania - generator

Kodeks sieciowy NC ER – co to jest?

NC ER to kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (ang. a network code on electricity emergency and restoration). Określa on zasady współpracy w zakresie procesów obrony i odbudowy połączonych systemów elektroenergetycznych. Dotyczy Operatorów Systemu Przesyłowego (OSP), Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD), SGU (ang. Significant Grid User, czyli Znaczących Użytkowników Sieci), dostawców usług w zakresie obrony i odbudowy, podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie i dostawców usług bilansujących, wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej (ang. Nominated Electricity Market Operator – NEMO) oraz innych jednostek wyznaczonych do pełnienia funkcji rynkowych zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2017/2196 z 24 listopada 2017 r. To jeden z ważniejszych europejskich kodeksów sieciowych, do którego wymogów muszą się dostosować wszelkie wskazane w nim podmioty. Jego celem jest przede wszystkim zapewnienie stabilności sieci na terenie Unii Europejskiej oraz zapobieganie zagrożeniom. Określa również zasady odbudowy systemu w przypadku np. zaniku zasilania.

Czego dokładnie dotyczy kodeks NC ER?

Kodeks NC ER określa przede wszystkim wymogi dotyczące:

  • zarządzania przez OSP stanami zagrożenia, zaniku zasilania i odbudowy systemu,
  • koordynacji pracy systemu w stanach zagrożenia, zaniku zasilania i odbudowy systemu,
  • symulacji i testów, a także narzędzi i urządzeń, które są potrzebne do zagwarantowania niezawodnej, skutecznej i szybkiej odbudowy połączonych systemów elektroenergetycznych.

Kodeks obowiązuje od 18 grudnia 2017 r. Od tego momentu każdy z wymienionych w nim podmiotów jest zobowiązany do wdrożenia zawartych w nim wymogów. W praktyce oznacza to różnorodne działania prowadzące do zapewnienia wyższych standardów obrony i odbudowy.

Awaryjne źródło zasilania - duży generatorNC ER to kodeks sieciowy dotyczący sytuacji awaryjnych. Określa między innymi konieczność zapewnienia awaryjnego zasilania obiektów biorących udział w odbudowie systemu po zaniku zasilania.

NC ER w praktyce

Wdrożenie zasad kodeksu sieciowego NC ER oznacza spore zmiany między innymi dla dostawców energii. Od momentu jego wejścia w życie zmodernizowano wiele systemów, w tym np. infrastrukturę odpowiadającą za łączność i awaryjne zasilanie. Operatorzy Systemu Przesyłowego działający na terenie UE muszą zgodnie z wymogami NC ER dysponować dokumentem określającym zasady zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowe zasady rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w przypadku zawieszenia działań rynkowych. Zobowiązani są też do stworzenia planu testów, a także planów obrony i odbudowy systemu.

Wszelka nowa infrastruktura musi być również zgodna z wymogami kodeksu sieciowego NC ER. Istnieją np. wymogi 24-godzinnej autonomii zasilania obiektów biorących udział w odbudowie systemu elektroenergetycznego. Dlatego układy zasilania w obiektach elektroenergetycznych muszą być odpowiednio dostosowane. Wybór dostawcy infrastruktury sieciowej i rozwiązań technologicznych uwzględniających wszelkie obowiązujące kodeksy sieciowe ma więc ogromne znaczenie.

Poznaj firmę Eltel Networks zajmującą się projektowaniem sieci energetycznych, utrzymaniem linii kablowych i napowietrznych. Poznaj wszystkie usługi Eltel Networks na: https://www.eltelnetworks.pl/

Artykuł sponsorowany