Artykuł Dodaj artykuł

Wykorzystanie wahadła angielskiego do pomiaru poślizgu nawierzchni drogowych

Wahadło angielskie to specjalistyczny przyrząd mierniczy umożliwiający badanie tarcia. Jednym z jego podstawowych zastosowań jest pomiar szorstkości nawierzchni drogowej. Jak działa wahadło angielskie? Jak wygląda badanie z jego użyciem? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się poniżej.

Wahadło angielskie to specjalistyczny przyrząd mierniczy umożliwiający badanie tarcia. Jednym z jego podstawowych zastosowań jest pomiar szorstkości nawierzchni drogowej. Jak działa wahadło angielskie? Jak wygląda badanie z jego użyciem? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się poniżej.

Czym jest wahadło angielskie?

Wykorzystanie wahadła angielskiego do pomiaru poślizgu nawierzchni drogowych

Wahadło angielskie to przyrząd, który umożliwia pomiar oporu tarcia pomiędzy gumowym ślizgaczem zamontowanym na jego końcu, a powierzchnią testową. Jest wykorzystywane jako rutynowa metoda sprawdzania odporności mokrych i suchych nawierzchni na poślizg, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w terenie. Wahadło angielskie symuluje tak daleko jak to możliwe poślizg występujący pomiędzy oponą pojazdu, a nawierzchnia drogi. Kluczowe zastosowania wahadła angielskiego to:

  • badanie nowych materiałów nawierzchni drogowych,
  • badanie przejść dla pieszych,
  • analiza w warunków w jakich doszło do wypadku drogowego,
  • badanie szorstkości nawierzchni drogowych (asfaltu),
  • badanie szorstkości kruszyw wypolerowanych w aparacie do polerowania kruszywa.

Pomiar poślizgu nawierzchni drogowej przy użyciu wahadła angielskiego 

Jak wspomniano w poprzednim akapicie wahadło angielskie służy do badania szorstkości nawierzchni. Należy jednak pamiętać, że dokonywany pomiar dotyczy małej powierzchni, czyli około 0,01 m². Badanie z użyciem wahadła angielskiego może obejmować nawierzchnię, oznakowanie poziome, skały oraz inne materiały o głębokiej teksturze. Przyrząd symuluje warunki hamowania pojazdu z pełną blokadą kół, który porusza się z prędkością 50 km/h i jest wyposażony w typowe opony. Wahadło angielskie zakończone jest gumowym ślizgaczem, który umożliwia pomiar straty energii spowodowany tarciem elementu gumowego po suchej lub zwilżonej powierzchni oznakowania, na określonej długości. Rezultat badania uzależniony jest od temperatury, w której jest ono wykonywane, w związku z czym należy go skorygować o tę wartość. Dokładność pomiaru wynika natomiast z kwalifikacji osoby, która go dokonuje, dlatego też ważne, badanie przeprowadzała osoba odpowiednio przeszkolona oraz zaznajomiona z instrukcją obsługi przyrządu. Należy również pamiętać, że pomiar nawierzchni przy użyciu wahadła angielskiego, może zostać uznany za wiarygodny wyłącznie wtedy, gdy przyrząd posiada odpowiedni certyfikat wydany przez producenta bądź akredytowane laboratorium. Dlatego też sprzęt badawczy należy kupować wyłącznie w sprawdzonych miejscach, np. na stronie viateco.eu

Wynik badania przy użyciu wahadła angielskiego wyrażany jest w jednostkach SRT. Należy jednak pamiętać, że ze względu na fakt, iż pomiar wykonywany jest na małej powierzchni jego rezultatu nie można porównywać z wynikami badań uzyskanymi z innych urządzeń do mierzenia właściwości poślizgowych powierzchni, które są przeznaczone do długich odcinków.

Zalety wahadła angielskiego

Wahadło angielskie to przyrząd, który jest wykorzystywany od lat, a jego zalety sprawiają, że nadal pozostaje w użyciu i nie jest zastępowane przez inne, nowsze urządzenia. Należy do nich przede wszystkim:

  • możliwość przeprowadzenia zarówno w terenie, jak i w warunkach laboratoryjnych - dzięki temu urządzenie jest szeroko stosowane;
  • szybki rezultat pomiaru - wynik badania z użyciem wahadła angielskiego otrzymuje się bezpośrednio po jego zakończeniu;
  • łatwość obsługi - pomiaru z użyciem wahadła angielskiego może dokonać jedna osoba, która powinna zostać przeszkolona z jego zastosowania;
  • cena - wahadło angielskie jest znaczenie tańsze niż większość specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do pomiaru nawierzchni drogowych;
  • uniwersalność - wahadło angielskie może być wykorzystywane do badań różnych typów nawierzchni.

Wahadło angielskie to stosunkowo prosty w użyciu przyrząd, który umożliwia profesjonalny pomiar poślizgu nawierzchni drogowej. Należy jednak pamiętać, że wiarygodność wyniku zależy nie tylko od umiejętności operatora, ale również jakość urządzenia oraz jego właściwej kalibracji oraz konserwacji. W związku z tym należy je regularnie serwisować, dzięki czemu będzie mogło być wykorzystywane przez długie lata.