Artykuł Dodaj artykuł

Kody matrycowe rewolucjonizują przepływ informacji o produktach

Gdy Jan Gravningsbråten wpadł na pomysł zmniejszenia ilości odpadów w procesie produkcji narzędzi, nie był świadomy potencjalnego wpływu, jaki może to wywrzeć na działalność firmy Seco. Kilka lat później jego rozwiązanie umożliwia śledzenie dziesięciu miliardów pozycji, które z kolei generują ogromną ilość informacji na temat sposobu wykorzystania naszych produktów.

Gdy Jan Gravningsbråten wpadł na pomysł zmniejszenia ilości odpadów w procesie produkcji narzędzi, nie był świadomy potencjalnego wpływu, jaki może to wywrzeć na działalność firmy Seco. Kilka lat później jego rozwiązanie umożliwia śledzenie dziesięciu miliardów pozycji, które z kolei generują ogromną ilość informacji na temat sposobu wykorzystania naszych produktów.
 W styczniu 2018 roku Jan, który jest technikiem ds. badań i rozwoju w laboratorium innowacji w mieście Fagersta, zauważył, że w przypadku wystąpienia błędów w procesie produkcyjnym niemożliwe było zidentyfikowanie poszczególnych narzędzi, których dotyczy problem, ponieważ każde z nich można było zidentyfikować tylko za pomocą numeru partii.

„Partia może obejmować 10 000 lub 20 000 narzędzi, w związku z czym niemożliwe było określenie, które z nich mogły zostać dotknięte wadą produkcyjną, więc musieliśmy zaczynać wszystko od początku. To nie jest opłacalne ekonomicznie” — mówi Jan.

Kody matrycowe rewolucjonizują przepływ informacji o produktach

Możliwość indywidualnej identyfikacji

Wyzwaniem było znalezienie sposobu na zidentyfikowanie każdego narzędzia indywidualnie i właśnie wtedy Jan wpadł na genialny pomysł — kody matrycowe, które są podobne do kodów QR (szybkiej reakcji).

„Wybraliśmy serię dziesięciu miliardów numerów dla naszych kodów, dzięki czemu możemy w pełni śledzić każde narzędzie oznaczone przy użyciu oprogramowania, w którym zbieramy wszystkie kody z maszyn produkujących narzędzia” — wyjaśnia Jan.

Pierwotnie opracowane w 1987 roku kody matrycowe są dwuwymiarowymi kodami często używanymi do śledzenia obiektów w procesach przemysłowych. Kody te są umieszczane na wszystkich narzędziach Turbo 16, będących jednymi z najpopularniejszych serii w ofercie Seco Tools, przy użyciu procesu drukowania laserowego. Naniesienie kodów matrycowych na każde narzędzia wdrożone w terenie pozwoli klientom i Seco Tools na śledzenie ich przez cały okres eksploatacji.

Kody są również kompatybilne z aplikacją Seco Assistant, która zawiera wiele przydatnych informacji dla klientów i umożliwia im bezpośrednie wykonywanie obliczeń i skanowanie narzędzi w celu uzyskania dodatkowych informacji na ich temat.

„Zależy nam na tym, aby klienci wprowadzali dane dotyczące sposobu użytkowania narzędzia do systemu — np. informacje na temat używanej maszyny, daty instalacji, długości okresu eksploatacji i zastosowań. Skanowanie kodów na narzędziu umożliwiłoby wyświetlenie wszystkich tych danych, które zasadniczo stanowią całą historię eksploatacji narzędzia” — twierdzi Micael Baudin, specjalista ds. digitalizacji w firmie Seco Tools.

Kody drukowane laserowo

Janowi wraz z małym zespołem udało się znaleźć sposób na wykorzystanie laserów do drukowania kodów na narzędziach.

„Naszym celem jest wpieranie klienta przy rozwiązywaniu problemów z używaniem narzędzia do niektórych zastosowań — możemy zobaczyć, w jakim celu było ono używane w przeszłości i na podstawie tego jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie danego problemu, bez względu na to, w jakim miejscu znajduje się klient” — mówi Jan Gravningsbråten.

Dane zebrane z tych narzędzi można ponownie wykorzystać w procesie badawczo-rozwojowym, co umożliwia udoskonalanie produktów nowej generacji. „Jeśli kody matrycowe są nadal czytelne, można je wykorzystać do sortowania produktów, które są nam zwracane, co znacznie ułatwia proces recyklingu. Dzięki temu będziemy w stanie szybko posortować różne związki metali, aby ponownie wykorzystać jak najwięcej z nich, co stanowi realną korzyść w naszym dążeniu do zrównoważonego rozwoju” — kontynuuje Jan.

„Do tej pory wykorzystaliśmy ten pomysł w przypadku jednego produktu i rozwiązujemy problemy związane z fazą początkową, lecz docelowo zależy nam na tym, aby podczas zakupu produktów klienci zgadzali się zwrócić je nam po zakończeniu okresu eksploatacji. Jeśli udałoby się wdrożyć takie rozwiązanie, zyskalibyśmy możliwość zeskanowania tych kodów i zbadania okresu eksploatacji produktów” — mówi Micael Baudin.

Dla Jana Gravningsbråtena największą korzyścią jest aspekt zrównoważonego rozwoju projektu.

„Wyobraźmy sobie, że możemy poprosić klienta o odesłanie nam narzędzi po zakończeniu ich okresu eksploatacji — w przyszłości może nawet dojść do sytuacji, w której klienci nie będą mogli po prostu pozbyć się starych narzędzi, w związku z czym będą zobowiązani przekazać je do recyklingu. Istnieje wiele korzyści, które będą stanowiły błyskawiczną pomoc dla klientów, lecz automatyzacja procesu recyklingu i możliwość sortowania różnych metali i powłok przy użyciu tej matrycy danych może przyczynić się do szybkiej poprawy sytuacji” — mówi Jan.

Rozwiązania cyfrowe

Wykorzystanie kodów matrycowych zapewnia ogromny potencjał w zakresie przekształcania działalności firmy Seco Tools.

„Dostrzegam wiele możliwości opartych na tej technologii dla przyszłych rozwiązań cyfrowych, takich jak eliminacja problemów i zwiększanie wydajności, zarówno w firmie Seco Tools, jak i u naszych klientów” — mówi Thomas Norström, starszy kierownik ds. badań i rozwoju. „Nasze produkty będą stanowiły wartość dodaną i stawały się coraz inteligentniejsze, jeśli połączymy informacje z poszczególnymi elementami w całym cyklu ich eksploatacji. Produkty będą gromadziły dane dotyczące użytkownika, miejsca eksploatacji, sposobu użytkowania oraz historii eksploatacji”.

Przypadki zastosowania kodów matrycowych będą stanowiły część większej inicjatywy o nazwie Seco Beyond Hardware, a Thomas zrezygnuje ze swojej obecnej roli starszego kierownika ds. badań rozwoju i rozpocznie pracę na stanowisku menedżera programu Seco Beyond Hardware.

„Bardzo się cieszę z tego, że będę mógł śledzić i wspierać wszystkie te ekscytujące rozwiązania w pełnym zakresie, począwszy od pomysłów, aż po produkty wdrażane wewnętrznie lub u naszych klientów końcowych. To będzie interesujące doświadczenie” — mówi Thomas.

Więcej informacji na temat kodów matrycowych można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Seco lub na naszej stronie internetowej www.secotools.com.

Podobne artykuły